Feis Na Tara

Register at iFeis.net


Register Now

Download Rules


Click to download rules

Grade Exam Offerings

Feis na Tara   2019 Grade Exams 1-6 Offered  
Grades and Required Dances  
(Céilí Dances are underlined and in italics)  
Grade /Grád              Rincí / Dances Speed FEE
P   Easy Reel                     122-124  
Easy Reel or Light Jig Light Jig                        116 15 USD
     
1   Easy Reel                     122-124  
  Easy Reel  and Light Jig Light Jig                        116 30 USD
     
2   Basic Slip Jig                 124  
  Easy Slip Jig and Easy Single Jig Basic Single Jig             124 30 USD
       
3 Primary Reel and Basic Heavy Jig Primary Reel                 116-118  
    Basic Heavy Jig               96 30 USD
       
4 Primary Slip Jig and St. Patrick’s Day (Traditional) Primary Slip Jig             120  
St Patrick’s Day              94 40 USD
   
5 Advanced Reel (Intermediate/ Primary/Open)  Advanced Reel (Intermediate/Primary/Open)            113  
Basic (Traditional) Hornpipe Basic Hornpipe             144 40 USD
And Walls of Limerick Walls of Limerick  
   
6 Advanced Slip Jig (Intermediate/Primary/Open) Advanced Slip Jig (Intermediate/ Primary/Open)  113  
Blackbird (Traditional) The Blackbird               144     40 USD
and Siege of Ennis Siege of Ennis  
     
7 Advanced Heavy Jig Advanced Heavy Jig      73  
Garden of Daisies (Traditional) Garden of Daisies          138 NA
and Four Hand Reel  Four Hand Reel  
     
8 Advanced Hornpipe Advanced Hornpipe       113  
Job of Journeywork (Traditional) Job of Journeywork       138 NA
and Humours of Bandon  Humours of Bandon  
9 Dhá rince Leithleach, ceann acu in am 6/8 agus an ceann eile in am 2/4 nó 4/4 (Nach Rincí traidisiúnta iad) agus Caip an Chúil Aird  Two modern set dances, one in 6/8 time and the other in 2/4 or 4/4 time and the High Cauled Cap NA
10 Dhá rince Leithleach, ceann acu in am 6/8 agus an ceann eile in am 2/4 nó 4/4 (nach rincí traidisiúnta iad) (éagsúil ó iad i nGrád 9) agus an Port Ochtair.  Two modern set dances, one in 6/8 time and the other in 2/4 or 4/4 time (different from those in Grade 9) and the Eight Hand Jig NA
11 Ríl Cruaidh, Port Luascadh Cruaidh, Port Trom Cruaidh.  Advanced Reel, (113) Advanced Slip Jig,(113)  Advanced Heavy Jig.(73) NA
 Rí na Síog/ King of the Fairies (Traditional) King of the Fairies 130  
 móide dhá rince leith-leacha nua a roghnóidh an scrúdaitheoir as liosta cúig rince a sholáthróidh an Iarrathóir (éagsúil ó iad i nGrád 9 & 10) agus An Cor Octair agus Port an Fhómhair.  plus two modern set dances selected by the examiner from a list of 5 submitted by the candidate (different from those in Grades 9 & 10) and the Eight-Hand Reel and Harvest Time Jig  
12 Port Eadtrom Dúbalta, Port Singil, Cornphíopa Cruaidh,  Light Double Jig,(116) Single Jig,(124) Advanced Hornpipe,(113) NA
Triúr Captaen Mara, /Three Sea Captains (Traditional) Three Sea Captains (96)  
An Marcach Chuig an Aonach,/Jockey to the Fair(Traditional) Jockey to the Fair    (90)  
móide dha rince leithleach nua a roghnóidh  An scrúdaitheoir as liosta cúig rince a soláth-Róidh an iarrthóir (éagsúil ó iad i nGrádanna 9, 10& 11) agus Cor Muirghéis agus Cor Sé Dhuine Dhéag. plus two modern set dances selected by the examiner from a list of five submitted by the candidate (different from those in Grades 9, 10 and 11) and the Morris Reel and the Sixteen Hand Reel